Jeżeli z powodu choroby lub odległości nie są Państwo w stanie osobiście spotkać się z  lekarzem, istnieje możliwość uzyskania porady neurochirurgicznej on-line. W takim wypadku należy:

  • zgrać badanie na komputer;
  • skompresować w programie WinRAR;
  • dołączyć krótki opis dolegliwości, dotychczasowego leczenia, przebytych chorób etc.
  • wysłać na adres: drjanicki.centrum@gmail.com

Dla osób nieposiadających możliwości kontaktu drogą elektroniczną istnieje możliwość wysłania kopii badania na adres Centrum Neurochirurgii i Neurologii.

Koszt takiej wstępnej opinii to 300 zł. Nr konta, na które należy dokonać płatności zostanie przesłany sms-em lub e-mailem.

Oczywiście jedynie w trakcie tradycyjnej wizyty istnieje możliwość  przeprowadzenia pełnego badania neurologicznego i dokładniejszej analizy przypadku. Konsultacja on-line nie zastępuje klasycznej wizyty u lekarza i powinna być ostatecznością.

Scroll to Top